Školu vytváříme společně

Naše škola, ve které se navzájem učíme, je průvodcem dítěte na cestě za jeho poznáním, vzděláním a rozvojem.

O naší škole

O škole

Nabízíme kvalitní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s názvem Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu. Jsme zařazeni do sítě škol podporujících zdraví v ČR, působíme jako jedno ze tří konzultačně metodických center pro realizaci reformy školství v Moravskoslezském kraji krajského vzdělávacího centra KVIC Nový Jičín, s nímž spolupracujeme v různých projektech.

Spolupracujeme a myslíme na druhé

Organizujeme pro naše žáky řadu aktivit, kterými vytváříme a utužujeme kamarádské vztahy mezi nimi. Žáci prvního ročníku spolu se svými patrony z devátého ročníku absolvují na začátku září společnou školu v přírodě.

Jak vznikalo nové logo
aneb jsme (z) jedničky!

Když se podíváme na nové logo základní školy, uvidíme v něm nejen několik více či méně ukrytých symbolů, ale také duch a myšlenku tradice a patriotismu.

Dominantní prvek loga – číslo jedna – má mnoho významů: ať už v podobě školní veličiny úspěšnosti, v lokaci školy v místní části Studénky 1 či snad v jedinečnosti spojení názvu základní školy s Františkem kardinálem Tomáškem, ostatně jediné v celé republice.

Samotné číslo jedna je natolik nosným a snadno zapamatovatelným prvkem loga, že jej lze použít i samostatně bez textu, navíc je například přímo aplikovatelné na školní pomůcky jako jsou žákovské knížky, tužky, trička, s možností spojení se slogany např. „napíšu to na jedničku“, „někdo sbírá známky, někdo jedničky“, „jsme (z) jedničky“ a mnoha dalšími. Bílé písmo vepsané v symbolu jedničky je originál rukopisu kardinála Tomáška, užité barvy mají souvislost s hodností a životem Františka kardinála Tomáška.

Mým cílem bylo, aby nové logo školy bylo nadčasové, jednoduché, výrazné, ale zároveň čisté, a také korespondovalo s myšlenkami, které byly Františku kardinálu Tomáškovi vlastní.

Jeho výrok „zdvihněte hlavy a vzpřimte se“ je přeci tak pravdivý a dodnes použitelný.

Martin F. Rusek
grafik & malíř

Číst více
František kardinál Tomášek

František kardinál Tomášek

Usměvavý, klidný, důstojný muž, plný vnitřního ohně, pevně věřící ve svou pravdu.

Nepokořený a přesto plný pokory, od konce osmdesátých let veřejně bránil lidská práva a občanské svobody, odvážně vzdoroval totalitní moci. Vzezřením jakoby prostý, poddajný, moravský kněz, ve skutečnosti neobyčejně vzdělaný, moudrý, rázný, odvážný a skromný člověk s hlubokým sociálním cítěním.

Číst více