Školní parlament

Žákovský parlament existuje v ZŠ Františka kardinála Tomáška již několik let. Smyslem fungování parlamentu bylo zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy, získávání důležitých informací a hájení práv dítěte.

Parlament předkládá podněty, otázky, a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se o optimální řešení problémů, zajišťuje prostor pro komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností a podílí se na chodu školy. Školní parlament se stal součástí Školního vzdělávacího programu.

Školní parlament tvoří dobrovolníci z 5. až 9. ročníku.