Školní psycholog

 • Koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole.
 • Zajišťuje diagnostickou činnost na škole (osobnostní diagnostika, rozumové předpoklady, diagnostika třídních kolektivů), dále zajišťuje různé dotazníky či ankety týkající se klimatu školy.
 • Pracuje s dětmi či třídami s psychosociálně rizikovými jevy.
 • Zajišťuje krizovou intervenci žákům, jejich rodičům i učitelům, dále nabízí poradenská setkání výše zmíněným.
 • V rámci třídnických hodin pracuje s kolektivem na zvyšování osobnostních a sociálních dovedností žáků a vytváření pozitivního školního klimatu.
Online Schránka důvěry

Pravidla činnosti školního psychologa

 • Žáci mohou navštívit školního psychologa za účelem konzultace školních, osobních či rodinných obtíží.
 • V době vyučování je možno navštívit ŠP pouze s vědomím vyučujícího, v době mimo vyučování je návštěva ŠP osobní záležitostí žáka.
 • Pro intervenční či jednorázovou práci ŠP není třeba individuálního souhlasu zákonného zástupce. V případě opakovaných setkání je třeba individuálního  souhlasu zákonného zástupce. 
 • O poskytnutí krizové intervence či konzultace jsou rodiče obeznámeni.
 • V případě diagnostiky či neanonymního měření třídního klimatu uděluje zákonný zástupce s činností souhlas.
 • Školní psycholog je vázán povinnou mlčenlivostí. O obsahu konzultace je možno informovat třetí osobu (například pedagoga) pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Mgr. Eva Mach
Tel:
 605 496 881
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Konzultační hodiny: Pondělí až čtvrtek v 8:00 - 13:00. Pro objednání konzultací prosím využijte telefonního či emailového kontaktu. Konzultace jsou po domluvě možné i mimo hodiny přítomnosti na pracovišti.
 • Pro objednání konzultací prosím využijte telefonního či emailového kontaktu. Konzultace jsou po domluvě možné i mimo konzultační hodiny.
 • Školní psycholog sídlí v suterénu školy v Kabinetu školního psychologa. Rodiče mohou přijít bočním vchodem od parku TGM.

Co školní psycholog dělá?

 • poskytuje krizovou intervenci,
 • pracuje s třídním kolektivem na zvýšení sociálních či osobnostních dovedností,
 • nabízí individuální poradenství pro děti, rodiče a učitele,
 • zjišťuje individuální rozdíly a podílí se na kariérním poradenství,
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji.

Rodiče mohou přijít, když...

 • se Vaše dítě trápí s učením a rádo by si ve škole polepšilo, ale neví jak,
 • si Vaše dítě potřebuje s někým vážně promluvit,
 • se ve škole nudí, protože je pro něj učení moc snadné,
 • máte pocit, že Vaše dítě nic nebaví a nemá chuť ani ráno vylézt z postele,
 • máte pocit, že to Vaše dítě teď nemá jednoduché,
 • je Vašemu dítěti často smutno, má z něčeho strach či si stěžuje na bolesti/nevolnost, i když je zdravé,
 • někdo někomu ubližuje,
 • se Vám něco nedaří ve výchově,
 • se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli,
 • se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které ovlivňují chod domácnosti (rozvod,..),
 • máte podezření, že Vaše dítě experimentuje či užívá návykové látky nebo se s někým takovým stýká.

Žáci mohou přijít, když....

 • vám nejde učení tak jak byste chtěli,
 • máte pocit, že se k vám někdo nechová správně (spolužáci, učitelé, zaměstnanci školy..),
 • je doma nějaký problém, který vás trápí a nemáte komu se svěřit,
 • vás trápí něco osobního (špatné sny, hádky s kamarády, tréma, strach..),
 • se nemůžete rozhodnout, na jakou střední školu jít a co chcete v životě dělat,
 • si zkrátka potřebujete o čemkoli promluvit.

Učitelé mohou přijít, když..

 • žák neprospívá,
 • žák svým chování narušuje chod třídy,
 • se žák v hodinách nudí, protože považuje učivo za příliš jednoduché,
 • máte pocit, že se se žákem dějí velké změny či když řeší problémy, které mají na jeho psychiku viditelný dopad,
 • máte pocit, že jste z Vašeho náročného povolání učitele vyčerpaní a unavení,
 • se Vám nedaří domluvit něco s rodiči dítěte.

Pamatujte, že jediný problém, který se nedá vyřešit, je ten, o kterém nikdo neví.


Online Schránka důvěry

Možná tě trápí nějaký vážný či zdánlivě neřešitelný problém a nemáš odvahu za mnou přijít osobně. Právě pro tyto případy byla zřízena online Schránka důvěry, která je navíc i anonymní! Osobně si myslím, že je lepší každý problém řešit v začátcích než přejde v něco většího, proto se neboj se mi svěřit i s malými věcmi. Ocením i komentáře ke klimatu třídy, tedy k tomu, jak se vám ve třídě spolu žije.

S čím se na mě můžete obrátit? Třeba když...

 • máte problémy ve třídách, se spolužáky, s učiteli
 • máte problém doma
 • máte pocit, že je někomu ubližováno
 • máte dobrý nápad, který nevíte, jak realizovat
 • něco ve škole postrádáte
 • se potřebujete svěřit s něčím důvěrným
 • potřebujete pomoc nebo poradit se školními záležitostmi

A jak to funguje?

 1. Zadáš email, na který ti přijde odpověď. Tento email nikdo neuvidí, ani já. Slouží opravdu pouze k tomu, aby ti přes systém přišla odpověď.
 2. Co nejpodrobněji popíšeš svůj problém.
 3. Čekáš na odpověď, která by měla přijít do dvou dnů během mé pracovní doby.

Můžeš se spolehnout na maximální diskrétnost! Podle typu problému mohou být ale později do řešení zapojeni třeba třídní učitelé, výchovný poradce či vedení školy - dle naší domluvy. Schránku důvěry mohou samozřejmě využít i rodiče.

Vaše školní psycholožka Eva

Odeslat zprávu