Školní družina

Zájmové vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje denní formou. Převažuje pravidelná každodenní činnost přihlášených žáků, která je rozdělena na ranní a odpolední část. Školní družina pravidelně nabízí žákům také účast v zájmových útvarech. V době prázdnin organizuje školní družina i táborovou činnost formou příměstského tábora. V dalších volných dnech příležitostně žákům nabízí jednodenní výlety za poznáním a za sportem. Táborů i výletů se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné činnosti.

Vnitřní řád školní družiny

Pokyn ředitele školy k přijímání žáků do školní družiny

Směrnice o stanovení úplaty ve školní družině

Přihláška do školní družiny

Letní dětský tábor

12. leden 2022

Zájmové kroužky

10. leden 2022

Zájmové kroužky

20. říjen 2021

Kačení tvoření

30. březen 2021