Školní družina

Zájmové vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje denní formou. Převažuje pravidelná každodenní činnost přihlášených žáků, která je rozdělena na ranní a odpolední část. Školní družina pravidelně nabízí žákům také účast v zájmových útvarech. V době prázdnin organizuje školní družina i táborovou činnost formou příměstského tábora. V dalších volných dnech příležitostně žákům nabízí jednodenní výlety za poznáním a za sportem. Táborů i výletů se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné činnosti.

Vnitřní řád školní družiny

Pokyn ředitele školy k přijímání žáků do školní družiny

Směrnice o stanovení úplaty ve školní družině

Přihláška do školní družiny

Letní tábor

30. srpen 2022

Letní dětský tábor

12. leden 2022

Zájmové kroužky

10. leden 2022

Zájmové kroužky

20. říjen 2021

Kačení tvoření

30. březen 2021