Letní dětský tábor

Místo : Dětský mlýn - Vlkovice

Termín : 10.7. - 15.7. 2022

Určeno dětem : 6 - 12 let

Cena : 3000,- Kč

Zájemci si vyzvednou přihlášku v ŠD. Vyplněnou přihlášku odevzdají nejpozději do 31. března 2022 vychovatelce ŠD.

Zároveň do tohoto termínu zaplatí zálohu 1000,- Kč na účet školy č.ú. 155096780/0600, VS 111 ( do zprávy pro příjemce napište - LT a příjmení dítěte.  Kapacita LT je maximálně 50 dětí.

 

Leták

Přihláška