Školní klub

Vnitřní řád školního klubu

Zájmové vzdělávání ve školním klubu se uskutečňuje denní formou. Činnost je rozdělena na pravidelnou, příležitostnou a spontánní.

Pravidelná činnost je realizována v zájmových útvarech, které se scházejí v týdenních intervalech v rozsahu 2 až 4 hodin podle charakteru zaměstnání žáků. Kroužky jsou vždy odborně zaměřené.

Příležitostná činnost je organizována v odpoledních hodinách nebo v době prázdnin či o sobotách. Představuje exkurze, návštěvy kulturních představení, slavnostní vystoupení, sportovní hry, výlety za poznáním apod.

Pro spontánní činnost jsou otevřeny třikrát v týdnu otevřené kluby. Žáci si v nich mohou zahrát, číst, poslechnout hudbu, shlédnout film, najít si potřebné informace na internetu apod.

Taneční kroužek

5. březen 2015

Dramatický kroužek

5. březen 2015

Rybářský kroužek

15. únor 2014

Výtvarný kroužek

15. únor 2014