Nabídka kroužků školního klubu ve školním roce 2018/2019

Přihlášky do kroužků odevzdejte do středy 26. 9. 2018 vedoucí školního klubu Aleně Berouskové. 

Odevzdaná přihláška je závazná. Minimální počet přihlášených pro otevření kroužku je stanoven na 10 žáků. 

Stanovený poplatek za kroužek děti zaplatí na první schůzce, nebo převodem na bankovní účet školy č. 155096780/0600, pod VS - kód žáka. Platbu převodem realizujte, prosím, nejpozději do 5. 10. 2018. 

Poplatek za kroužek je na celý školní rok a je v případě odhlášky nevratný. Kroužky probíhají do konce května 2019.

Děti ze ŠD za kroužek neplatí, výjimkou jsou kroužky „keramiky“ a kroužku „tudy z nudy“. Z těchto kroužků si děti budou domů odnášet výrobky. 

Přehled kroužků

Přihláška