Školní parlament

Žáci školního parlamentu ze ZŠ Františka kardinála se schází každé pondělí 7:15 - 8:00 hodin. Ve školním parlamentu jsou zastoupeni alespoň 2 žáci z každé třídy 2. stupně, kteří předávají informace z tříd (dotazy, stížnosti...) a naopak. Žáci školního parlamentu se podílejí na různém dění školy (pořádání akcí, řešení problému...).

Panoramatická mapa - RADAR

9. červenec 2014

Výjezdní zasedání

17. listopad 2013