Nabídka kroužků školního klubu pro školní rok 2021 - 2022

Přehled kroužků pro školní rok 2021 - 2022

Členem školního klubu (ŠK) jsou přihlášeni žáci 5. – 9. ročníku školy. Poplatek za kroužek je na celý školní rok a je v případě odhlášky nevratný.

Děti ze ŠD za kroužek neplatí, výjimkou je kroužek „Tudy z nudy“. Z tohoto kroužkusi děti budou domů odnášet výrobky.

Přihlášky do kroužků odevzdejte do úterý 12. 10 .2021 vedoucí školního klubu Aleně Berouskové.

Odevzdaná přihláška je závazná.

Minimální počet přihlášených pro otevření kroužku je stanoven na 10 žáků.

Platbu za kroužky proveďte nejpozději do 5. 11. 2021 na účet školy č. 155096780/0600, jako popis platby uveďte kód dítěte a název kroužku.