Zájmové kroužky

Kroužek - Tudy z nudy - kroužek začíná v pondělí 25.10.2021 ve 14.30 - 15.50 hod., ŠD přístavba

Kroužek - Divadelní - bude začínat až v listopadu. Bližší informace budou dětem včas předány.

Kroužek - Sportovní hry - budou probíhat rovněž až v listopadu. Do kroužku se ještě mohou přihlásit děti 1.tříd. Přihlášky odevzdejte do konce října.

Kroužek - Rybářský - je přihlášeno málo dětí.

Kroužky prozatím neplaťte ! ! !