Prospěchové informace, konzultační dny

Prospěchové informace napříč ročníky navštěvuje dvakrát ročně rodič se svým dítětem a společně s učitelem rozebírají výsledky školní práce.

Během školního roku jsou rodičům předem známy termíny konzultačních dnů, ve kterých si mohou dle potřeby sjednat schůzku s vyučujícími. V rámci konzultačních dnů probíhají i prezentace pobytových akcí žáků pro jejich rodiče (adaptační pobyty, lyžařský výcvik,…)