Elektronická žákovská knížka

Elektronická žákovská knížka je určena žákům 2. – 9. ročníku a tím samozřejmě i jejich rodičům, zákonným zástupcům.

Uživatelé získávají přehled o známkách prostřednictvím internetu. Rodič se dozví o formě zkoušení, navíc získá přehled o důležitosti známky, neboť elektronická žákovská knížka umožní rozlišit tzv. „váhy" známek dle důležitosti. Do elektronické žákovské knížky jsou zapisovány známky ze všech předmětů do 2 pracovních dnů po zhodnocení práce se samotnými žáky. Kromě toho se prostřednictvím elektronické ŽK předávají informace, např. o chování dětí, o plánovaných akcích apod. Součástí této aplikace je i možnost nahlédnout do rozvrhu hodin a jeho změn dítěte, nebo do plánu akcí školy.