Hodnocení žáků

Žáci 1. ročníku jsou od nástupu do školy hodnoceni širším slovním hodnocením. Během školního roku, ani na vysvědčení se neobjeví žádná známka. Průběžné slovní hodnocení učitelem se objevuje v týdenních plánech žáka. Vysvědčení z obou pololetí školního roku jsou vydávána s komplexním slovním hodnocením žáka v předmětech.

Žáci 2. až 9. ročníku jsou hodnoceni známkami.