Bezpečný pohyb žáků

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k uzavírce silnice při plánované opravě přivaděče ve Studénce, registrujeme od pondělí 25. 3. 2024 na cestě u naší školy zvýšený pohyb automobilů.

Všichni žáci byli na tuto skutečnost dnes ve škole upozorněni a důrazně jim bylo sděleno, že k přechodu hlavní cesty je bezpodmínečně nutné využívat pouze přechod pro chodce před hlavním vchodem školy. Prosím o projednání této záležitosti i doma s žáky. Přechod je nutné používat i v odpoledních hodinách. 

Jde nám společně o bezpečnost našich dětí.

Děkuji za spolupráci