Recitační soutěž

Stejně jako v předchozích letech, tak se i letos 20. 3. 2024 konala na naší škole recitační soutěž žáků I. stupně. Žáci 1. – 5. ročníku si vybrali báseň dle vlastního výběru a učitelé si ve svých třídách uspořádali v rámci hodin českého jazyka třídní kola v recitaci. Z každé třídy vzešli 2 zástupci, jež se zúčastnili školního kola soutěže, aby v recitaci poměřili své schopnosti básnického přednesu.

V příjemné, verši prosycené atmosféře předstoupilo před porotu celkem 20 žáků z prvního stupně. Porota si vyslechla básně Jiřího Žáčka, Václava Čtvrtka, klasického K. J. Erbena, ale také současnějších básníků, jako je Petr Nikl nebo Michal Černík. 

Naši soutěžící předvedli skvělé výkony, a porota měla nelehkou roli vybrat vítěze za každý ročník.

Všichni účastníci soutěže dostali pochvalný list a malou dobrůtku. Vítězové každé kategorie si odnesli krásný diplom i cenu.

Děkujeme všem zúčastněným žákům za ochotu reprezentovat svou třídu.

Vítězům blahopřejeme.

Mgr. Andrea Mojžíšová a Mgr. Radek Jaborský