Genetická metoda čtení

Mezi specifika naší školy patří výuka čtení genetickou metodou. S touto metodou máme zkušenosti již od roku 2003.

Genetická metoda čtení označovaná též jako hlásková - spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování (s-l-o-v-o – slovo). Zjednodušeně řečeno, vychází se z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Tato metoda se dnes považuje jako metoda přirozená vývoji dítěte.

Žáci se naučí během prvního půl roku celou tiskací abecedu, a díky tomu se doba, kdy děti začnou číst plynule a s porozuměním podstatně zkracuje. Ve výuce se snažíme od počátku pěstovat čtení s porozuměním.