Adaptační pobyt 19. 9. – 23. 9. 2022

I letos se uskutečnil pro 6. třídy adaptační pobyt tentokrát na téma Bůh hojnosti. Aktivity, hry
i výlet byl cílen právě k Radegastovi, který byl kousek od střediska, kde jsme byli ubytováni: Hutisko - Solanec. Během pěti dnů se šesťáci dozvěděli legendu o tomto bohu, sbírali slzy Kněhyně, házeli dary do řeky pro Radegasta či hledali zakleté osadníky. Pro usmíření Radegasta si i vyrobili trička s jejich podobiznou. Nechyběla ani noční hra s názvem Trifidi.
I přesto, že nám počasí nepřálo, byl tento pobyt plný aktivit, které vedly ke stmelení kolektivu.

Moc děkuji žákům 6. B, 6. A i svým kolegyním za týden zážitků a kus práce, který odvedli.

Mgr. K. Libosvárová