Sladká čeština

V hodině českého jazyka si žáci vyzkoušeli pracovat dle pracovního postupu a sladkou odměnou byly palačinky, které si sami upekli a snědli.