Modely z odpadového materiálu

V předmětu Člověk a svět práce tvoříme výrobky z různých materiálů. Tentokrát jsme využili odpadový materiál - krabičky od léků a ve skupinách si nejdříve vytvořili návrh modelu, prodiskutovali postup práce a později zrealizovali.