Osobnosti města Studénky - Josef Vavroš

Minulý týden jsme zakončili učivo o Studénce seznámením se s osobnostmi města Studénky. Ať už to byly osobnosti v oblasti kultury, umění, sportovní, historické nebo jinak významné, nejvíc času jsme věnovali Františku kardinálu Tomáškovi a p. Josefu Vavrošovi. S posledním jmenovaným nás seznámila naše Rozárka. Její pradědeček vyškrabával kraslice a patřil ke špičce umělců, kteří toto krásné umění dokázali. Své kraslice poslal dokonce královně Alžbětě I., Václavu Havlovi nebo francouzskému premiéru (v té době) Jacques Chiracovi. Na vajíčka dokázal vyškrábat stádo oveček nebo Pražský hrad. Byl to náš národní umělec, mistr lidové umělecké tvorby, a nemělo by se na něj ve Studénce zapomenout. Připomenout si jeho tvorbu můžeme i v zámku ve vagonářském muzeu, kde má svou expozici. Rozárko, moc děkujeme.