Patronát

PATRONÁT, tak jsme nazvali spolupráci žáků 1. a 9. ročníku. Každý žák 1. ročníku má přiděleného svého „patrona“, žáka 9. ročníku.

Na začátku školního roku usnadňují deváťáci vstup prvňáčkům do školy, hlouběji se poznávají na adaptačním pobytu v září. Během školního roku se pak společně setkávají na společných akcích: Halloween, Možná přijde i Mikuláš, maškarní bál, návštěva Dinoparku. Spolupráce končí na slavnostním vyřazení deváťáků na konci června, kdy kulturním vystoupením poděkují prvňáčci svým starším kamarádům a popřejí jim hodně štěstí v dalším životě.