SETKÁNÍ RODIČŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU

Ve čtvrtek 7. září 2023 se od 15:30 uskuteční na školní zahradě setkání rodičů se zaměstnanci školy. 

Program:

  • Valná hromada Spolku rodičů.
  • Volba zástupců rodičů do školské rady.
  • Slovo ředitele školy (organizace a provoz školy ve školním roce 2023/24).
  • Setkání rodičů s třídními učiteli ve třídách.

Těšíme se na setkání

Mgr. Milan Stiller, ředitel školy