Informace pro rodiče žáků prvního ročníku

Informace k organizaci prvního školního dne

  • slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. 9. 2023 v 9:00 na školní zahradě ve venkovní učebně (vchod od hřiště),
  • aktovky s sebou,
  • po zahájení proběhne fotografování tříd (cena třídní fotografie je 40 Kč),
  • předpokládaný odchod žáků s rodiči v 10:30,
  • stravování ve školní jídelně je pro přihlášené žáky zajištěno od úterý 5. 9. 2023,
  • provoz školní družiny pro přihlášené žáky prvního ročníku je zajištěn od úterý 5. 9. 2023.