Zahájení školního roku 4. září 2023

Žáci druhého až devátého ročníku:

  • slavnostní zahájení školního roku proběhne v 8:00 na školní zahradě (vchod od hřiště)
  • žáci se první školní den nepřezouvají,
  • v průběhu prvního dne proběhne fotografování tříd (cena třídní fotografie je 40 Kč),
  • vyučování na prvním stupni ukončeno v 11:40, na druhém stupni v 11:00,
  • všichni žáci přihlášeni ke školnímu stravování mají přihlášen oběd ve školní jídelně,
  • pro přihlášené žáky je zajištěn provoz ranní i odpolední školní družiny. 

Žáci navštěvující ranní školní družinu:

  • příchod do školy hlavním vchodem: 6:00 - 7:20, 

Další informace k organizaci začátku školního roku:

  • v úterý 5. září 2023 bude výuka dle upraveného rozvrhu, na prvním stupni do 11:40, na druhém stupni do 12:35,
  • od středy 6. září 2023 bude výuka probíhat dle stálého rozvrhu, i s odpoledním vyučováním.