Pod pokličkou, aneb co se děje v naší škole

Červen je ve školách měsícem hodnocení, ale zároveň i příprav nového školního roku. Nejinak tomu bylo v naší škole.

Na podzim jsem vás informoval, jakým způsobem rozvíjíme pedagogické dovednosti našich učitelů a rázem je červen a můžeme se tak poohlédnout, jak jsme zvládli letošní školní rok z pedagogického hlediska.

Do celoročního plánu práce jsme na začátku školního roku 2022/23 zařadili činnosti učících se skupin učitelů (jazykářů, oborářů a matikářů). Na setkáních jsme společně řešili různá pedagogická témata jako je práce s porfoliem, zadávání praktických úloh z matematiky, práci se čtenářským kontinuem, sdílení a reflektování odučených lekcí, zkoumání žákovských výstupů, práci s nelineárními texty, či využití gradovaných úloh v matematice. Věnovali jsme se i poezii a interpretaci básní, badatelsky orientované výuce a využitím matematiky v praktickém životě žáků.

A co nám učící se skupiny ve škole přinesly? Větší propojení učitelů 1. a 2. stupně, vyzkoušeli jsme si jinou formu spolupráce a nahlédli jsme pod pokličku učení svých kolegů.

Na jaře otevřeli naši učitelé výuku nejen pro kolegy z naší školy, ale i pro učitele připojených škol v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ). Společně jsme sledovali, jak se žáci učí, a zároveň zkoumali žákovské výstupy. Učíme se tak kolegiální spolupráci, která k moderní škole bezesporu patří a proměňuje její kulturu.

Velmi přínosná byla pro školu i spolupráce s externím pedagogickým konzultantem, který díky svým zkušenostem posouvá pedagogy v jejich učitelském řemeslu.

O vedlejších prázdninách se pedagogové školy vzdělávali v IT dovednostech, sdíleli si zkušenosti s hodnocením včetně příkladů dobré praxe a oživili si některé z metod RWCT.

Výše uvedené činnosti rozvíjí dovednosti jednotlivých učitelů a mají velký dopad na žáky naší školy. V nastaveném trendu budeme pokračovat i v příštím školním roce, kdy navíc v říjnu opět do školních lavic pozveme naše rodiče, aby si v roli žáků vyzkoušeli, co vše musí žáci během výukové lekce zvládnout.

Na závěr přeji všem pedagogům klidnou dovolenou, kterou si bezesporu zaslouží. 

Mgr. Milan Stiller, ředitel ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka