PLÝTVÁŠ? PLÝTVÁM? PLÝTVÁME?

Potraviny a plýtvání potravinami bylo velké téma letošní Zahradní slavnosti. S žáky 7. B třídy jsme se během 2. pololetí ve výchově ke zdraví intenzivně věnovali plýtvání potravinami. Zajímalo nás, kde všude a jak moc se jimi při výrobě a samotné spotřebě plýtvá. S výsledky našeho bádání jsme vás seznámili na informačních tabulích přímo na Zahradní slavnosti. Zároveň jsme vás požádali o vyplnění anonymního dotazníku. Sesbíraná data jsme v hodinách výchovy ke zdraví a informatiky vyhodnotili a  přinášíme vám naše zjištění. Děkujeme za vyplnění dotazníku 52 respondentům.

Výzkum - grafy

Také jsme se snažili apelovat na naše spolužáky, abychom snížili množství zbytků v naší školní jídelně. Za týden se průměrně vyhodí 60 desetilitrových kbelíků zbytků (tj. asi 130 kg). Nezanedbatelnou část těchto zbytků tvoří nevydaná strava. Při průměrné ceně oběda 35,- a průměrně dvaceti nevydaných jídel denně vyhodíme do odpadu za školní rok 126 000,- . A právě tady vidíme velký prostor k nápravě. V rámci naší kampaně jsme ve všech třídách referovali o množství vyhozeného jídla a měli pro spolužáky několik tipů, jak snížit množství zbytků ve školní jídelně. Možná budou užitečné i pro širší veřejnost.

Pojďme snižovat množství zbytků

Vladimíra Stillerová, Antonín Demel, 7. B