Živá knihovna povolání

„Pane učiteli, ta akce měla smysl. Dozvěděl jsem se spoustu informací o různých profesích.“ Sdělil jeden z žáků devátého ročníku naší školy při odchodu z prostor Dělnického domu ve Studénce. 

V rámci kariérového poradenství jsme uspořádali akci s názvem Živá knihovna povolání. Letošního pátého ročníku se na začátku listopadu zúčastnilo rekordních 174 deváťáků z šesti studéneckých, bíloveckých a jedné kopřivnické základní školy. Na pátém ročníku této oblíbené akce prezentovalo 24 odborníků svou profesi. Žáci si vybrali 3 interaktivní workshopy dle svého zájmu. Namátkou vybírám projektanta, vojáka, právníka, kadeřnici, účetní, zdravotní sestru, lékaře, učitele MŠ, ZŠ, grafika, IT specialistu, technické a další profese. Odborníci představili svou profesi a odpovídali na zvídavé dotazy deváťáků. 

Naši deváťáci si na akci, během výuky ve škole, připravovali otázky tak, aby se dozvěděli co nejvíc informací o dané profesi. 

Velké poděkování patří všem odborníkům z praxe, kteří přišli dobrovolně prezentovat svou profesi a pomohli tak zorientovat se na trhu práce přítomným deváťákům. 

Přikládám i odkaz na reportáž z této akce

Mgr. Milan Stiller, ředitel školy