ŽIVOT PROJEKTOVÉ ŠKOLY V RÁMCI PROJEKTU POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU (PŠÚ)

V červnu 2020 jsme v projektu Pomáháme školám k úspěchu dokončili cyklus čtenářské školy, který nás naučil dívat se na výuku čtení a chápání textu napříč předměty a ročníky úplně novou optikou. Následně nám vedení projektu nabídlo, abychom začali podporovat v rozvoji čtenářství další základní školy Moravskoslezského kraje, což jsme s radostí přijali. 

Od září 2020 tak s deseti dalšími školami rozvíjíme pedagogické dovednosti všech našich učitelů a zkoumáme dopady učení na naše žáky. Zároveň pomáháme kolegům proměnit celou kulturu školy a učíme se kolegiální podporu. V letošním školním roce vznikly v naší škole tři učící se skupiny jazykářů, matikářů a oborářů, ve kterých jsou zapojeni všichni učitelé školy. Učíme se, sdílíme a podporujeme se navzájem.

Náš školní tým připravuje i semináře pro pedagogy školy a sdílí s nimi zkušenosti z celorepublikových projektových akcí.

Jako projektová škola, která funguje jako jakési centrum v našem regionu, nadále využíváme individuální konzultace s externím pedagogickým konzultantem. I díky němu vidíme, že se ve zlepšování výuky máme stále kam posouvat. Navíc se s pedagogickým konzultantem individuálně scházejí zájemci z řad našich učitelů. Každé pondělí také probíhá online skupinové setkání učitelů s pedagogickým konzultantem při dílně psaní. Učíme se tomuto formátu a zkoušíme jej s žáky školy.

Pedagogové školy mohou v rámci projektu bezplatně využívat vzdělávací aktivity pod vedením zkušených lektorů. Navštěvujeme i připojené školy v regionu, od kterých se často můžeme něčím inspirovat, a v neposlední řadě je výhodou i pravidelná finanční podpora na nákup knih do školní knihovny.

Vše, co pod střechou školy děláme, má jediný zájem, a tím je každý žák naší školy. Všemi aktivitami tak naplňujeme vizi školy: „ Naše škola, ve které se navzájem učíme, je průvodcem dítěte na cestě za jeho poznáním, vzděláním a rozvojem.“ 

Mgr. Milan Stiller, ředitel školy