Informace k organizaci testování

Do školy mohou vstoupit pouze osoby, kterým nebyla nařízena karanténa nebo samoizolace.

V případě doby kratší 14 dní po návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy, je třeba dodržet platné ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR: 

Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Posláním dítěte do školy potvrzujete skutečnost, že vaše dítě tuto podmínku splňuje.

Obecné informace k testnování:

Žáci školy se testují 1. vyučovací hodinu v těchto dnech:

  • ve středu 1. září 2021,
  • v pondělí 6. září 2021,
  • ve čtvrtek 9. září 2021.

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, se testují v učebně v přízemí ihned po příchodu do školy.

U žáků 1. - 3. ročníku je umožněna osobní přítomnost a asistence jednoho zákonného zástupce při testování. V tomto případě probíhá testování  žáka ve venkovní učebně (netýká se dětí navštěvujících školní družinu).

Testování je prováděno antigenními testy Genrui.

Odkaz na videonávod testování

Instruktážní leták

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 

Tyto webové stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací