Zahájení školního roku

Středa 1. září 2021

Žáci prvního ročníku:

 • sraz v 8:15 na školní zahradě (vchod od hřiště),
 • aktovky s sebou,
 • testování žáků antigenními testy (případně doložení potvrzení o prodělaném onemocnění, nebo testování v odběrovém místě),
 • slavnostní zahájení školního roku,
 • fotografování tříd,
 • předpokládaný odchod žáků s rodiči v 10:30,
 • provoz školní družiny pro žáky prvního ročníku je zajištěn od čtvrtku 2. 9. 2021.

Žáci druhého až devátého ročníku:

 • příchod do školy určeným vchodem: 7:40 - 7:55,
  • hlavním vchodem: žáci 5.A,
  • bočním vchodem do šaten 1. stupně: žáci 2.A, 2.B, 3.A, 3.B,
  • vchodem od školní jídelny: žáci 6.A, 6.B,
  • zadním vchodem do šaten 2. stupně: žáci 4.A, 4.B, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B,
 • žáci se první školní den nepřezouvají,
 • testování žáků antigenními testy probíhá na začátku první vyučovací hodiny,
 • u žáků 2. a 3. ročníku je umožněna osobní přítomnost a asistence jednoho zákonného zástupce při testování, v tomto případě probíhá testování žáka v 7:30 ve venkovní učebně,
 • slavnostní zahájení školního roku,
 • fotografování tříd,
 • předpokládaný odchod žáků v 10:45,
 • pro přihlášené žáky je zajištěn provoz ranní i odpolední školní družiny.

Žáci navštěvující ranní školní družinu:

 • příchod do školy hlavním vchodem: 6:00 - 7:20,
 • testování žáků antigenními testy probíhá v přízemí školy ihned při vstupu,
 • u žáků 2. a 3. ročníku je umožněna osobní přítomnost a asistence jednoho zákonného zástupce při testování.

Ochrana dýchacích cest:

 • Každá osoba je povinna ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, použít ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
 • Žáci, kteří byli testováni, nebo splňují podmínku pro bezinfekčnost, v případě, kdy jsou ve třídě usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

 

Další informace k organizaci začátku školního roku:

 • ve středu 1. září 2021 výuka do 10:45,
 • od čtvrtku 2. září 2021výuka dle rozvrhu hodin (uvedeném v týdenních plánech a Bakalářích),
 • prodej pracovních sešitů a sešitů pro žáky 2. - 9. ročníku bude ve čtvrtek 2. září 2021 v průběhu výuky (platba v hotovosti na místě),
Tyto webové stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací