Informace pro rodiče vycházejících žáků

Důležitá informace ohledně tzv. zápisových lístků (ZL) pro rodiče všech vycházejících žáků včetně osmiletých gymnázií a čtyřletých maturitních i nematuritních oborů

Změny/novinky 

Odevzdáním ZL uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. ZL se odevzdává řediteli SŠ školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů  (pozor změna vzhledem k panepidemii, původně bylo 10 dní) po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně pouze tehdy, že byl přijat na „vysněnou“ školu č. 1 na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. (tzn. na odvolání, zůstává stejné, jako dříve-viz. Informace ze zářijové a únorové schůzky s výchovným poradcem) 

Věnujte, prosím, patřičnou pozornost těmto informacím. 

„Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí – odvolání  nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné-pokud v lednu vykonal talentovou zkoušku na umělecký obor, nyní v červnu vykoná úspěšně přijímací zkoušku na neumělecký obor a je přijat-může se tedy rozhodnout, zda ponechá ZL na umělecké škole, na kterou v září nastoupí nebo se rozhodne pro neuměleckou školu-umělecká v tomto případě musí ZL vydat a uchazeč jej převeze na neuměleckou školu, na kterou v září nastoupí ke studiu). 

Ředitelé učilišť mohou přijímat zápisové lístky dříve, než je stanoven termín pro maturitní obory pouze v případě, že má žák obě uvedené školy na přihlášce nematuritní. Toto by měli při přijímání zápisových lístků ověřovat. Tím by se mělo zabránit předčasnému odevzdávání zápisových lístků z neznalosti. 

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška (učební obory), a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné-popsáno výše). 

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístekTento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který byl ministerstvem vyhlášen na 8.6. a pro osmiletá gymnázia na 9.6.) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají. 

POZOR změna institutu tzv. odvolání vzhledem k mimořádné panepidemické situaci:

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek. = letos se tedy výjimečně nebude sepisovat klasické odvolání formou dopisu/formuláře, aby se vše urychlilo, bude nutno do školy zavolat či osobně zajet a vyjádřit svůj zájem o možnost odvolat se. Buďte připraveni na to, že budete se školou jednat telefonicky či osobně, ředitel SŠ školy vás v tomto případě bude kontaktovat, jakmile bude docházet k posunům v pořadí žáků (mnozí neodevzdají ZL, nebudou mít o školu zájem, měli ji jako školu č. 2). Možnost dostat se na vysněnou školu č. 1, i když nejsem v 30/60 přijatých, tedy zůstává, nicméně vše bude probíhat spíše formou osobního jednání a osobní komunikace, popř. komunikace telefonické. 

Vše ostatní zůstává nezměněno, platí informace ze zářijové a únorové schůzky

Přeji vám i vašim dětem štěstí při přijímacím řízení a přijetí na školu, o kterou máte zájem.

Výchovný poradce Mgr. Martina Štěpánová

 

ZÁKON ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

VYHLÁŠKA č. 232/2020 Sb. ze dne 6. května 2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Tyto webové stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací