Den masek

V pátek 24. února proběhl v naší třídě projektový - "Den masek". Během tohoto dne jsme si popsali jednotlivé masky, vyplňovali spoustu různých úkolů a nechyběl ani tanec.