Výlet do záchranné stanice v Bartošovicích

24. dubna jsme s dětmi navštívili záchrannou stanici v Bartošovicích, která se specializuje na léčbu a péči o zraněné a postižené volně žijící zvířata. Průvodce nám během návštěvy povídal o nejčastějších zraněních, kterým ptáci čelí a jak probíhá jejich léčba. Děti se často hlásily a dělily se s námi o vlastní zážitky při záchraně zvířat. Ani mírně nepříznivé počasí nás neodradilo od prohlédnutí venkovních prostor. Děti měly příležitost vidět různá zvířata a slyšet jejich příběhy, zhlédnout krmení dravé vydry říční. Výlet byl poučný a velmi zajímavý, těšíme se na další :-)