Procházka Poodřím ´17

Nádherná lužní krajina s protékající řekou Odrou, slepá ramena této řeky, jezera, tůně, rybniční hospodářství a bohatství flóry a fauny. To vše čekalo na děti a jejich rodiče, kteří se rozhodli strávit nádherné říjnové sobotní odpoledne v přírodě a na čerstvém vzduchu. Pro tyto milovníky přírody uspořádalo sdružení rodičů ve spolupráci se ZŠ TGM Studénka v sobotu 14.10.2017 poznávací procházku Poodřím, spojenou s odborným výkladem pana Škrobánka.

Sraz účastníku byl ve 14 hodin před ZŠ. Odtud se šlo kolem Horního rybníka a kolem Podlážky k Pásečnému mostu. Odtud jsme šli kolem Dulského a Koňského jezera k meandrům Odry. Proč Koňské? Jeho název zřejmě vzešel z toho, že v dřívějších dobách plavili místní sedláci v jezeru koně. Cestou jsme poslouchali vzpomínky a různé pověsti o místech z této krajiny. Děti si určitě vzpomenou na „mlýn x žebrák“, „Žižka x mohutný dub“. Z dřevin jsme mohli poznat habr obecný, dub letní, lípu srdčitou či jasan ztepilý. Z rostlinek ocún jesenní či kostival lékařský. Ze zástupců fauny jsme mohli vidět na vlastní oči skokana (asi zeleného), jednu kobylku (asi taky zelenou), pohyb ve vodě způsobil nějaký ten kapr obecný a v okousaném a spadlém stromu měl prsty (nebo vlastně zuby) bobr evropský. Když už nás tlačil čas a některé taky boty, tak jsme se otočili a kolem Mlýnky a splavu jsme se ubírali zpět ke škole.

U školy jsme se rozloučili s panem Škrobánkem, který nám sám navrhnul a přislíbil také jarní komentovanou procházku, a šli jsme na opékání špekáčků, klobásek, rohlíků a … však víme co dokáží děti všechno opéct. K tomu jsme si dali kávu nebo čaj a pěkně jsme poseděli. Toť vše. Takže na jaře se těšíme opět na hojnou účast.

Za spolek rodičů Pavel a Erik Holcovi

Odkaz na fotogalerii