Zdravá školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ TGM Studénka plnila v tomto školním roce 2015/2016 kritéria pilotního projektu Státního zdravotnického ústavu „Zdravá školní jídelna".

Během několika měsíců jsme museli upravit pitný režim s omezením jednoduchých cukrů, plánovat jídelníček, dle nutričního doporučení, vzhledem ke spotřebnímu koši, správně a bezchybně vést spotřební koš, omezit používání ochucovadel a instantních dehydratovaných směsí, nepoužívat polotovary, veřejně zpřístupnit jídelníček, zařadit receptury s limitovaným množstvím soli, vyzdobit jídelnu tematicky k jídlu, komunikovat s rodiči a pedagogy a zařazovat sezónní potraviny. Z brněnského Státního zdravotnického ústavu jsme dostali přidělenou nutriční terapeutku, se kterou jsme se krok po kroku prokousávali jednotlivými úkoly.

V říjnu 2015 jsme připravili pro rodiče besedu o školním stravování. Přítomným bylo nejprve vysvětleno fungování školní jídelny, představili jsme projekt Zdravé školní jídelny a nakonec následovala ochutnávka zcela běžných jídel připravovaných školní jídelnou. Hlavní práce však spočívala v přípravě jídelníčku, který byl důkladně studován a připomínkován nutričním terapeutem vždy s měsíčním předstihem. Postupem času ubývaly připomínky k jídelníčku a jídelna si osvojila zásady správného sestavování jídelníčku Zdravé školní jídelny.

Na konci dubna byl celý projekt vyhodnocen a škola převzala "Certifikát zdravé školní jídelny". Tohoto ocenění si velice vážíme, zároveň nás ovšem zavazuje k další usilovné práci ve školní jídelně a napomáhá tak pozitivně ovlivňovat zdraví našich dětí.

Eliška Langrová, vedoucí ŠJ ZŠ TGM

Certifikát zdravá školní jídelna

Dopis rodičům