Aktuality

Slet čarodějů a čarodějnic

10. květen 2022

V pátek 29. 4. se ve 3.A a 3.B konal slet čarodějů a čarodějnic. Během dopoledne jsme plnili čarodějnické úkoly, četli z čarodějnických knih a nechybělo ani magické počítání. Jako správné čarodějnice a čarodějové jsme vyletěli ven a soutěžili v různých disciplínách na školním hřišti. Počasí nám...

Ze života psychologa na ZŠ Františka kardinála Tomáška

4. květen 2022

Jen co nám skončila vlna pandemie a s ní spojených restrikcí, izolace a distanční výuky, přišla další rána do lidské psychiky v podobě války na Ukrajině. Navíc se pomalu začínají začleňovat do škol i ukrajinské děti rodičů utíkajících před válkou. Zvyšuje se počet úzkostných a depresivních dětí,...

Prodej sazenic

3. květen 2022

Ve středu 4. května 2022 se v době od 15:00 do 16:00 uskuteční u skleníku na školní zahradě prodej sazenic.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23

2. květen 2022

Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitel školy, rozhodla podle ustanovení § 36, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),...

Smysluplné rozhovory

26. duben 2022

Ač máme čím dál více komunikačních prostředků, zdá se, že si povídáme méně z očí do očí a spousta rozhovorů plyne pouze po povrchu. Snad i ubývá upřímných sdělení, která by se dotýkala hlubších témat. Vznikla tedy iniciativa s tím něco udělat. Před pár lety vytvořil jistý Vítek Novotný „smysluplné...

Soutěž dvojic Have fun with English

26. duben 2022

Po dvouleté covid pauze se letos, v pátek 22.dubna, na ZŠ Butovická opět konala anglická soutěž dvojic pro žáky 5. - 9. ročníku. Žáci základních škol ze Studénky a okolí soutěžili ve třech kategoriích: 5. ročník, 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník. Ve dvojicích postupně plnili různé úkoly, vždy v...

Knižní bazar

22. duben 2022

Máte doma knížky, které Vám jen leží v knihovně, ale už je nikdo nečte? Využijte knižní bazar na Zahradní slavnosti. Knížky budeme vybírat ve sborovně 2. stupně od 25. do 27. dubna 2022 v čase 7:00 - 15:30. Výtěžek z prodeje knih si buď odnesete nebo ho můžete darovat na charitativní účely.

Zahradní slavnost

17. duben 2022

Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka vás zve na ZAHRADNÍ SLAVNOST, která se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2022 v 15:30 Program: komentovaná sadba stromu, tvořivé dílničky, kulturní vystoupení, komentovaná prohlídka školní zahrady, prodej sazenic, keramiky a textilních hraček,...

Zpátky do školy

8. duben 2022

Dne 24. 3. 2022 se v naší škole uskutečnila akce s názvem Zpátky do školy určená rodičům našich žáků. Ti tak dostali jedinečnou příležitost dozvědět se více o výuce na naší škole. Program otevřel společný úvod, ve kterém byli účastníci akce seznámeni s vizí školy a metodami výuky. Zároveň měli...

Recitační soutěž

7. duben 2022

Stejně jako v předchozích letech, se i letos konala na naší škole recitační soutěž žáků I. stupně. Žáci 1. – 5. ročníku si vybrali báseň dle vlastního výběru a učitelé si ve svých třídách uspořádali v rámci hodin českého jazyka třídní kola recitační soutěže. Z každé třídy vzešli 2-3 zástupci, jež...