Aktuality

Nabídka kroužků školního klubu ve školním roce 2023/2024

1. říjen 2023

Přehled krožků školního klubu ve školním roce 2023/2024 Přihláška do kroužků školního klubu ve školním roce 2023/2024

Adaptační pobyt 8. ročníku

1. říjen 2023

Adaptační pobyt osmáků byl skvělý a záživný, jak se dalo očekávat. Čím starší jsme, tím šílenější tyto pobyty jsou. Naše programy sice nebyly vždy jednoduché a ne vždy se nám zamlouvaly, ale pokaždé jsme je ve zdraví přežili a některé si i užili. Výlet na Pustevny byl úžasný. Šlo vidět, že nám...

Noví šesťáci na Kyčeře

1. říjen 2023

Adaptační pobyt. Slovník cizích slov vysvětluje pojem adaptace jako proces, během kterého dojde k přizpůsobení se novým okolnostem. V případě 6. ročníku si noví šesťáci zvykají na 2. stupeň, nové učitele, nové prostředí, nové výzvy, nové příležitosti. Adaptační pobyt jim umožní hlubší poznání...

Vernisáž výstavy

26. září 2023

Historické budovy města Studénka Výtvarné práce žáků 2. stupně ZŠ Františka kardinála Tomáška

Výsledky voleb do školské rady

22. září 2023

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 proběhla volba zákonných zástupců do školské rady. Pro volební období září 2023 - srpen 2026 byli zvoleni tito zákonní zástupci: Mgr. Šárka Hermanová, Magda Chavík. Mgr. Milan Stiller ředitel školy

Nabídka pracovního místa úklidového pracovníka

7. září 2023

Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace nabízí pracovní místo úklidového pracovníka na pracovní úvazek 0,63. Pracovní doba 14:00 – 19:00. Nástup možný ihned. Životopisy zasílejte řediteli školy, kde získáte i bližší informace. Mgr. Milan Stiller e-mail: Tato...

SETKÁNÍ RODIČŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU

5. září 2023

Ve čtvrtek 7. září 2023 se od 15:30 uskuteční na školní zahradě setkání rodičů se zaměstnanci školy. Program: Valná hromada Spolku rodičů. Volba zástupců rodičů do školské rady. Slovo ředitele školy (organizace a provoz školy ve školním roce 2023/24). Setkání rodičů s třídními učiteli ve třídách....

Volby do školské rady

4. září 2023

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s nabídkou účastnit se práce ve školské radě při Základní škole Františka kardinála Tomáška Studénka, která byla zřízena na základě zákona 561/2004 Sb. Rada je šestičlenná – 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci pedagogických pracovníků a 2 zástupci rodičů. Funkční...

Informace pro rodiče žáků prvního ročníku

29. srpen 2023

Informace k organizaci prvního školního dne slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. 9. 2023 v 9:00 na školní zahradě ve venkovní učebně (vchod od hřiště), aktovky s sebou, po zahájení proběhne fotografování tříd (cena třídní fotografie je 40 Kč), předpokládaný odchod žáků s rodiči...

Zahájení školního roku 4. září 2023

29. srpen 2023

Žáci druhého až devátého ročníku: slavnostní zahájení školního roku proběhne v 8:00 na školní zahradě (vchod od hřiště) žáci se první školní den nepřezouvají, v průběhu prvního dne proběhne fotografování tříd (cena třídní fotografie je 40 Kč), vyučování na prvním stupni ukončeno v 11:40, na druhém...