Naši žáci - ilustrátoři knihy

Na jaře loňského roku jsme měli vzácnou návštěvu v naší škole. Přijel za námi spisovatel Petr Březina. S dětmi si popovídal o knížkách, o čtení, o svých zkušenostech a také zodpověděl zvídavé otázky dětí. Poté vyprávěl o svých pohádkách a také jim jednu pohádku přečetl. Bylo to zajímavé autorské čtení, které se dětem moc líbilo. Domluvili jsme se na spolupráci, kdy žáčci nakreslí k jednotlivým pohádkám své obrázky, a některé z nich se potom objeví v knize pohádek. Tak, jak jsme se domluvili se i stalo. Žáci bývalé 3.A nakreslili obrázky k dané pohádce a ty jsme poslali panu spisovateli. Pan spisovatel dodržel slovo a zařadil některé z našich obrázků do knihy, kterou před vánocemi poslal všem žákům naší třídy, současné 4.A. A tak se naši žáci stali ilustrátory v opravdové knize. Moc děkujeme.

Mgr. Andrea Mojžíšová

Kdo je Petr Březina?

Napsal a vydal sedm knih, spolupracuje s Českým rozhlasem i Českou televizí. Dvě z jeho pohádek se dočkaly i divadelního zpracování. Jako jediný autor pohádek obdržel dvakrát za sebou záštitu MŠMT ČR pro své pohádkové projekty. Věnuje se dlouhodobě práci s dětmi a je zakladatelem spolku Čtení děti změní.