Literární soutěž

23. 5. 2023 proběhl další ročník literární soutěže pro žáky 4. a 5. ročníků. Témata byla hned tři. První téma : „ Zaplavat si pod mořem aneb jaké dobrodružství můžeš zažít pod hladinou moře?“ , druhé : „ Dovolená na neznámé planetě“ a třetím tématem bylo: „ Můj mazlíček a já“. 

Všechna témata byla pro žáky velkou výzvou, mnohdy se nemohli rozhodnout, které si vybrat. Z každé třídy byli nakonec vybráni dva žáci, kteří reprezentovali svou třídu. O výběru rozhodli samotní spolužáci a také paní třídní učitelky. Zúčastnilo se osm autorů příběhů a povídek. Při autorském čtení předvedli své čtenářské dovednosti, cit pro tvorbu samotného příběhu a také popustili uzdu své fantazii. Rozhodnout o umístění nebylo nijak jednoduché, neboť výkony soutěžících byly téměř vyrovnané. Porota ve složení paní zástupkyně, paní učitelky a žákyně 8. ročníku se po společné diskuzi nakonec rozhodla a ocenila tři nejlepší práce. 1. místo obsadila Michaela Demlová, 2. místo Tereza Dostálová a na 3. místě se umístila Karolína Krejči. Žáci si odnesli pěkné ceny a také se nezapomnělo i na ostatní účastníky soutěže s drobnou pozorností. Všem autorům zajímavých příběhů ještě jednou moc gratulujeme a přejeme jim mnoho tvůrčích nápadů a chuti pokračovat v tvořivém psaní. Všechny práce neskončí někde v šuplíku, ale bude vytvořen sborník žákovských prací.

Mgr. Andrea Mojžíšová a Mgr. Eva Kutálková