Volby do školské rady - aktualizace

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s nabídkou účastnit se práce ve školské radě při Základní škole Františka kardinála Tomáška Studénka, která byla zřízena na základě zákona 561/2004 Sb. Rada je šestičlenná – 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci pedagogických pracovníků a 2 zástupci rodičů. Funkční období má tříleté, jednat musí nejméně dvakrát ročně.

Školská rada podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb.

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

Pokud máte zájem ve školské radě pracovat jako zástupce rodičů, sdělte, prosím, tuto skutečnost řediteli školy do 30. 6. 2023.

Volby do školské rady proběhnou ve čtvrtek 7. září 2023 na setkání rodičů se zaměstnanci školy. 

Mgr. Milan Stiller, ředitel školy
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: 731 465 091