Recitační soutěž

I v letošním školním roce se žáci 1.stupně připravovali na recitační soutěž. Vybrali jsme datum 1. 3. 2023, kdy začíná měsíc knihy. Celé soutěži předcházela třídní kola a spolužáci vybrali zástupce za jednotlivé třídy. Se zvládnutím textu dětem pomáhali jejich třídní učitelé.

Společně jsme prožili krásné odpoledne nesoucí se ve znamení slavnostní atmosféry prosycené verši. Ocenili jsme nadání našich žáků, jejich zapálení pro recitaci, vtip i nadšení. Měli jsme příležitost zhlédnout první vystoupení našich prvňáčků i zkušené přednášení žáků starších ročníků. Všechny děti měly možnost poslechnout si recitaci svých školních kamarádů a získat tak cenné zkušenosti. Publikum tvořené dětmi ze školní družiny nám všem dělalo skvělou kulisu. Tříčlenná porota to neměla vůbec jednoduché, nakonec se dohodla, a určila vítěze každé kategorie. Vítězové získali diplom, krásnou knihu a samozřejmě i něco na zub. Všichni recitátoři také obdrželi pochvalný list i sladkou odměnu. Už teď se těšíme na další ročník této soutěže. 

Mgr. Andrea Mojžíšová a Mgr. Radek Jaborský