Adaptační pobyt – Budišov nad Budišovkou (3. a 4. třídy)

V termínu 21. 9. – 23. 9. 2022 jsme se zúčastnili adaptačního pobytu v této lokalitě. Počasí se naštěstí umoudřilo, a proto jsme ve středu odpoledne vyrazili na prohlídku Muzea břidlice. Děti se seznámily se vznikem a následným uplatněním této horniny. První večer patřil stolním a deskovým hrám, pro zájemce nechyběla ani pohádka na dobrou noc.

Ve čtvrtek dopoledne proběhla sportovní olympiáda jednotlivých tříd, vyhledávání ukrytých malovaných kamínků, nechyběla ani skupinovka zaměřená na vyhledávání rozmanitých přírodnin. Odpoledne jsme se vydali na výšlap na rozhlednu Halaška s náhodným sběrem hub. Večer jsme se věnovali vlastní výrobě vzpomínkových placek a paní vychovatelka si připravila krátký, ale velice zajímavý program z oblasti canisterapie. Hvězdou večera se pochopitelně stal jezevčí “Kok”, který nám předvedl, co vše už umí.

Páteční dopoledne proběhlo vyhodnocení celého pobytu, předávání cen a odměn. Poté jsme už jen vyhlíželi příjezd autobusu a mnohým dětem se domů ani nechtělo.

Názory třeťáků:

„Zábavný a milý byl Kofík.“  

„ Líbilo se mi malování štětcem na břidlici.“

„ Výšlap na rozhlednu a jak jsme viděli malého slepýše."

„ Srandovní byly triky s Kofíkem a hledání kamínků. A já jsem našla."

„ Strašně mi chutnalo jídlo, které vařili.“

„Dobrý byl bufet, skvěle jsem se vyspala.“

„ Často vzpomínám na Kofíka, a jak jsme dělali vzpomínkové placky."

Na co budou vzpomínat čtvrťáci:

,,Překonala jsem strach z výšek a vylezla až nahoru rozhledny Halašky.“

,,Dozvěděl jsem se, jak vznikla břidlice.“¨

,,Určitě si budu pamatovat, jak moc jsme našli hub.“

,,Naučila jsem se s kamarádkami vycházet, i když jsme se předtím pohádaly.“

,,Bylo tam dobré jídlo a na pokoji jsme si udělali společný bufet.“

„Nasbírali jsme hodně hřibů.“

„Byl tam i Kofík, hodně jsme o něm zjistili. Byl to super adapťák.“

„A moc se mi líbilo, že byly pěkné pokoje a hlavně dobré jídlo.“

 

Mgr. Andrea Mojžíšová, Mgr. Eva Kutálková