První školní den 1. 9. 2022

Žáci druhého až devátého ročníku:

  • slavnostní zahájení školního roku proběhne v 8:00 na školní zahradě (vchod od hřiště)
  • žáci se první školní den nepřezouvají,
  • v průběhu prvního dne proběhne fotografování tříd,
  • vyučování ukončeno v 11:40,
  • všichni žáci přihlášeni ke školnímu stravování mají přihlášen oběd ve školní jídelně,
  • pro přihlášené žáky je zajištěn provoz ranní i odpolední školní družiny. 

Žáci navštěvující ranní školní družinu:

  • příchod do školy hlavním vchodem: 6:00 - 7:20, 

Další informace k organizaci začátku školního roku:

  • ve čtvrtek 1. září 2022 výuka na prvním stupni do 11:40, na druhém stupni do 11:20,
  • v pátek 2. září 2022 výuka na prvním stupni do 11:40, na druhém stupni do 12:35.