Smysluplné rozhovory - shrnutí

Smysluplné rozhovory je koncept Víta Novotného, kterému kdysi chyběla hloubka v konverzacích s lidmi, a tak postupně vytvářel karty s hlubšími otázkami a pořádal setkání s podobně naladěnými. Dnes už tato setkání neorganizuje v Česku sám, ale Smysluplné rozhovory jsou stále záležitostí spíš větších měst a dospělých účastníků. 

Já jsem tento koncept chtěla přinést mezi dospívající i do malého města, kteří obecně nemají tolik příležitostí k osobnostnímu rozvoji tohoto typu jako dospělí. A tak od března do května probíhala setkání u nás ve škole. 

Sešli jsme se pětkrát a stabilně největší zájem byl mezi osmáky. Setkání jsou a budou přístupná žákům 7.-9 ročníku i v příštím školním roce, a to pravděpodobně 1x do měsíce, podle zájmu.Mnoho rodičů má možná pocit, že pubertální děti si povídat nechtějí. Z mé zkušenosti bych řekla, že mnozí toho mají dost na srdci a jsou sdílní, ale někdy je k tomu nutné vystoupit z kolotoče komunikačních stereotypů. Nevšední otázky pak podnítí nevšední výpovědi. 

Přikládám tedy i komentáře účastníků: 

“Pro mě osobně Smysluplné rozhovory byl “oddechový čas”, mohla jsem se uvolnit a pokecat si s lidmi. O některých ze svých spolužáků, které znám léta, jsem se dozvěděla spoustu věcí a bylo to jako je vidět úplně z jiného úhlu pohledu, jelikož s většinou se po škole nevídám. Ted dokážu i lépe pochopit jejich názory a jsme si o trochu bližší. Další přínos jsou nové informace o sobě. Odpovídala jsem totiž na otázky, které mě nutily přemýšlet, jaká jsem nebo co vlastně sama chci - otázky, které bych si sama ani pravděpodobně nepoložila nebo nad nimi nepřemýšlela.” (Vanesa) 

“Bylo to super; mohl jsem se sejít s kamarády a popovídat si o hlubších tématech.” (Dani) 

“Smysluplné rozhovory jsou úžasným projektem. Dávají vám možnost se zamyslet nad zajímavými otázkami. Vždy panovala skvělá atmosféra a jsem ráda za tak úžasnou zkušenost.” (Kája) 

Dětem děkuji za společně strávený čas a těším se na podzimní setkání.

Zuzana Bzonková 

(Dospělým zájemcům o Smysluplné rozhovory mohu nabídnout setkání v Bílovci, a to v pondělí 20.6. a úterý 19.7. Informace a přihlášení zde: https://forms.gle/NwgRwuvDVJY96XAb9)