Společné aktivity prvňáků a deváťáků

V posledních dvou týdnech se setkali prvňáci s deváťáky hned dvakrát.

První schůzku si pro prvňáčky připravili deváťáci. Společně se vydali na procházku Poodřím. Část trasy urazili indiánským krokem, část trasy drželi bobříka mlčení, aby si před lovem bizonů mohli z plných plic zakřičet indiánský bojový pokřik. Prvňáčky lov bizonů natolik pohltil, že si ani nevšimli, že se jim deváťáci ztratili. Pro prvňáčky nebylo úplně snadné své patrony vystopovat. Na závěr pomohli patroni prvňáčkům v poznávačce bylin. Počasí nám přálo a všichni jsme si společný čas užili.

Na druhou schůzku naopak pozvali prvňáčci deváťáky. Pozvali je k sobě do třídy a pochlubili se tím, co umí. Někteří představovali knihu, kterou právě čtou a vyprávěli o hlavních hrdinech. Někteří vyzkoušeli deváťáky ze znalosti obratlovců a prezentovali jim jejich portfolio.

Před deseti měsíci deváťáci  přivítali slavnostně prvňáčky ve školních lavicích. Ve středu 29. 6. se slavnostně prvňáčci rozloučí se svými patrony. I když byli naše společné aktivity během školního roku omezeny hygienickými opatřeními, stačili jsme si užít adaptační pobyt, podzimní tvoření, mikulášskou nadílku a společné potkávání na školních chodbách, velkých přestávkách. U mnohých vznikla pevná přátelství. Věříme, že až se prvňáčci dostanou do role deváťáků, vzpomenou si na své patrony, tak jako my dodnes vzpomínáme na ty své.

Deváťáci