Den dětí

Ve středu 1. června po druhé vyučovací hodině zazněl z rozhlasu požární poplach.Všechny třídy, společně s učiteli, jsme šli ven na školní hřiště. Tam nám bylo oznámeno, že jsme měli lepší čas nouzového úniku než minulý rok. A zároveň, že následující dvě hodiny zůstáváme venku z důvodu dětského dnu.Učitelé pro nás nachystali různé občerstvení a skvělou hudbu. Náš DJ byl pan učitel Žídek. Během těchto dvou skvělých hodin zaznělo hodně dobrých písniček. Např. Macarena, Vysoký Jalovec nebo Jede Jede Mašinka. Hodně žáků tančilo na skvělé písničky. Potom jsme vytvořili (v čele s panem učitelem Žídkem) velkou mašinku, která se táhla po celé školní zahradě. Nakonec jsme tuto akci završili posledními třemi písněmi a rozchodem.

Blanka Smetanová