Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23

Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitel školy, rozhodla podle ustanovení § 36, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k základnímu vzdělávání, ke dni 1. 9. 2022 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádosti podané 6. - 7. 4. 2022 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace od 1. 9. 2022, se vyhovuje v plném rozsahu.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23