Informace k provozu školy od 12. dubna 2021 - aktualizace k 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

dne 6. dubna 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, kterým od 12. dubna 2021 omezuje provoz škol a školských zařízení.

Provoz školy od 12. dubna 2021 bude následovný:

Žáci prvního stupně se vzdělávají rotačním způsobem.

12. - 16. dubna 2021

 • prezenční výuka žáků tříd: I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B,
 • pokračující distanční výuka žáků tříd: I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A.

19. - 23. dubna 2021

 • prezenční výuka žáků tříd: I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A,
 • distanční výuka žáků tříd: I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B.

26. - 30. dubna 2021

 • prezenční výuka žáků tříd: I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B,
 • distanční výuka žáků tříd: I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A.

3. - 7. května 2021

 • prezenční výuka žáků tříd: I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A,
 • distanční výuka žáků tříd: I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B.

Žáci druhého stupně se nadále vzdělávají distančním způsobem.

Provoz školní družiny:

Provoz školní družiny pouze pro žáky 1. a 2. ročníku, kteří se v daném týdnu vzdělávají prezenčně,  je v čase od 6:00 do 16:00.

Dále je v provozu školní družina pro děti rodičů vybraných profesí v čase od 6:00 do 16:00, které se v daném týdnu vzdělávají distančně.

Provoz školní jídelny:

Od pondělí 12. dubna 2021 do konce školního roku bude školní jídelna, z důvodu celkové rekonstrukce, mimo provoz.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Společně se zřizovatelem připravujeme podrobnosti.

Vstup do školní budovy:

Žáci vstupují do školy určeným vchodem ve stanoveném čase:

 • žáci školní družiny: 6:00 - 7:20 hlavním vchodem,
 • žáci prvního ročníku: 7:40 hlavním vchodem,
 • žáci druhého ročníku: 7:50 bočním vchodem do šaten 1. stupně, 
 • žáci třetího ročníku: 7:50 bočním vchodem do šatny tělocvičny,
 • žáci IV.B třídy: 7:40 vchodem ze školní zahrady,
 • žáci IV.A třídy: 7:50 hlavním vchodem,
 • žáci pátého ročníku: 8:00 hlavním vchodem.

Každá osoba je povinna při vstupu a pobytu ve škole mít zakryté dýchací cesty takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd:

 • žáci minimálně chirurgickou rouškou (nelze použít látkovou roušku),
 • dospělé osoby respirátor třídy FFP 2 bez výdechového ventilu.

Povinné neinvazivní testování (Singclean testy):

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 • Bude probíhat 1x týdně (platí pro žáky 1. stupně), vždy první den prezenční výuky v daném týdnu.

Video návod k testování
Instruktážní leták

Testování se netýká:

 • individuálních konzultací a individuální prezenční výuky,
 • osob osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit, pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy,
 • osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19,
 • osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
Tyto webové stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací