Organizace výuky a stravování od pondělí 4. ledna 2021

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

Informace z MŠMT

Je povolena osobní přítomnost:

 • všech žáků 1. a 2. ročníku základních škol.

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

 Plánované prospěchové informace učitel - rodič - žák v týdnu od 4. do 10. ledna 2021 neuskutečníme.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Informace k prezenční výuce:

 • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • každý den bude pro žáky zařazen pobyt venku na čerstvém vzduchu,
 • provoz školní družiny za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy, od 6:00 do 16:00 (ŠD 1.A a 1.B  - přístavba, ŠD 2.A a 2.B - 2. patro hlavní budovy), 
 • vyučování dle rozvrhu hodin.

Vstup do školy:

 • hlavní vchod: žáci 1.A, 1.B, 
 • vchod od parku: 2.A, 2.B.

Informace k distanční výuce:

 • pokračuje povinná distanční výuka pro žáky 3. - 9. ročníku,
 • každou neděli do 17:00 obdrží žáci i rodiče informaci o tom, které vyučovací hodiny v následujícím týdnu proběhnou on-line v prostředí Google Meet,
 • on-line výuka bude probíhat v dopoledních hodinách, odpoledne je možné využít k on-line individuálním konzultacím,
 • materiály v papírové podobě budou připraveny k vyzvednutí vždy v pondělí, ve středu a v pátek v čase od 12:30 do 16:00 ve venkovní učebně na školní zahradě.

Školní stravování pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně:

 • žáci jsou přihlášeni pouze k odběru obědů,
 • svačinky se v týdnu od 4. do 10. ledna 2021 neposkytují.

Školní stravování pro žáky, kteří se vzdělávají distančně:

 • v období distanční výuky je umožněno stravování žáků za dotovanou cenu,
 • na pondělí 4. ledna 2021 jsou všichni žáci odhlášeni,
 • na další dny se zájemci musí přihlásit,
 • výdej obědů je umožněn pouze do řádně označených jídlonosičů (jméno, třída, číslo čipu), které je nutné odevzdat v daný den u kanceláře vedoucí ŠJ do 10:00 a vyzvednout do 14:00.
Tyto webové stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací