DISTANČNÍ VÝUKA NA NAŠÍ ŠKOLE

Distanční výuka je ze zákona povinná.

Žáci i zákonní zástupci jsou povinni průběžně sledovat internetové stránky školy a eŽK.

Zákonní zástupci mají povinnost informovat školu o změně v podmínkách plnění distanční výuky (nemoc, nefunkční PC, překážka při vyzvednutí materiálů ve škole,…)

3. ročník

Zadávání práce pro distanční výuku probíhá prostřednictvím týdenních plánů, emailů zákonným zástupcům. Žáci a rodiče sledují týdenní plány své třídy na internetových stránkách školy a využívají e-mailovou komunikaci s třídními učiteli. Část distanční výuky je tvořena i on-line výukou v prostředí Google Meet. Ke vstupu do tohoto prostředí je nutné, z důvodu bezpečnosti, přihlášení pod žákovským účtem (přístupové údaje obdrželi zákonní zástupci všech žáků). Vyučující poskytuje žákům zpětnou vazbu k odevzdaným pracím. V průběhu distanční výuky jsou žáci hodnoceni slovně, což je zároveň podkladem pro celkové hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/21. 

4. – 5. ročník

Zadávání práce pro distanční výuku probíhá prostřednictvím týdenních plánů, emailů zákonným zástupcům, případně prostřednictvím Google učebny (přístupové údaje obdrželi všichni žáci). Žáci a rodiče sledují týdenní plány své třídy na internetových stránkách školy,  využívají e-mailovou komunikaci s třídními učiteli, dle pokynů učitelů plní úkoly v google Učebně. Část distanční výuky je tvořena i on-line výukou v prostředí Google Meet. Ke vstupu do tohoto prostředí je nutné, z důvodu bezpečnosti, přihlášení pod žákovským účtem (přístupové údaje obdrželi všichni žáci). Vyučující poskytuje žákům zpětnou vazbu k odevzdaným pracím. V průběhu distanční výuky jsou žáci hodnoceni slovně, což je zároveň podkladem pro celkové hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/21. Hodnocení žáka z distanční výuky je průběžné vkládáno do Ežk. 

6. - 9. ročník

Distanční výuka probíhá v prostředí Google Učebny. Část distanční výuky probíhá on-line v prostředí Google Meet. Ke vstupu do tohoto prostředí je nutné, z důvodu bezpečnosti, přihlášení pod žákovským účtem (přístupové údaje obdrželi všichni žáci).    

Při distanční výuce se žáci řídí následujícími pravidly:

  • Žáci se řídí rozvrhem hodin v daném dni dle prezenční výuky (jako by byli ve škole).
  • Každou neděli do 17:00 obdrží žáci i rodiče prostřednictvím Ežk (systém Bakaláři), žáci také školního mailu, informaci o tom, které vyučovací hodiny v následujícím týdnu proběhnou on-line v prostředí Google Meet.
  • On-line výuka probíhá v dopoledních hodinách. Odpoledne je možné využít k on-line individuálním konzultacím.
  • Žáci se připojují k on-line hodinám s vyučujícími. Při výuce mají žáci zapnutou kameru a mikrofon a dodržují pravidla stanovaná vyučujícím daného předmětu.
  • Všechny výukové materiály (prezentace, pracovní listy, úkoly, odkazy,…) jsou umístěny v Google Učebně.
  • Úkoly a práce budou do Google Učebny vkládány dle rozvrhu hodin daného předmětu, a to do 8:00 v daném dni výuky.
  • Vyučující poskytuje žákům zpětnou vazbu k odevzdaným pracím. V průběhu distanční výuky jsou žáci hodnoceni slovně (P - pěkná práce, S - splnil, Č - splnil částečně, N - nesplnil, neodevzdal), což je zároveň podkladem pro celkové hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/21.
  • Hodnocení žáka z distanční výuky je průběžně vkládáno do Ežk.
  • V případě žáků bez možnosti přístupu k elektronické komunikaci a výuce, probíhá zadávání i odevzdávání úkolů formou osobního vyzvedávání ve venkovní učebně na školní zahradě každé pondělí, středu a pátek v čase od 12:30 do 16:00.    

Mgr. Milan Stiller, ředitel školy  

ve Studénce 29. 12. 2020 

Tyto webové stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací